Select Page

Beste lezers,

Sorry ik kan het ook niet helpen. Ik heb nu eenmaal veel tandartsen en andere zorgaanbieders als klant, vandaar dat deze doelgroep in de Coronatijd extra vaak voorbij komen in deze blogsite. Helaas moet ik zeggen want dat er veel over geschreven moet worden heeft een reden. Het lijkt wel of de groep van zorgverleners (artsen etc.) niet erkend worden als echte ondernemers.

Crisismaatregelen voor ondernemers

De crisismaatregelen zijn bedoeld voor ondernemers. De “ZZP-ers” (hetgeen een totaal verkeerde term is, bedoeld wordt ondernemers maar dan zonder ondernemersadres) hebben de TOZO waarmee ze een aanvulling krijgen op hun inkomen tot bijstandsniveau, maar dan zonder de bijstandseisen.

Bepaalde sectoren, die op last van de overheid zijn gesloten (horeca/sportscholen/kappers etc.), hebben de TOGS waarmee ze € 4.000 netto ontvangen voor hun vaste lasten. Deze regeling is later uitgebreid met de detailhandel. Vreemd genoeg was deze regeling er niet voor tandartsen… alsof die op 1,5 meter afstand uw kies kunnen boren….). Gelukkig is recent bekend geworden dat ook tandartsen deze regeling krijgen (net als Tattoo shops). Hulde maar jammer dat het even duurde

De NOW regeling is het grootste aandachtspunt. De regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en tandartsen zijn geen vrienden qua informatievoorziening. De regeling waarbij maximaal 90% van de personeelskosten wordt vergoed, was niet bestemd voor zorgaanbieders werd gepubliceerd… bijzonder. Tandartsen zijn ondernemers en hebben personeel in dienst waar sociale lasten voor afgedragen worden… dus wat maakt deze ondernemer anders dan andere ondernemers…  De oplossing zou zijn dat de zorgverzekeraars (die normaal de omzet van de tandarts betalen) maar voor de compensatie moesten zorgen. Dikke stress bij de tandartsen, want die verzekeraars zijn niet zo snel met betalen. Maar nadat o.a. onze organisatie de belangenverenigingen hebben gewezen op het gemis van de NOW kwam men in actie. Na een tweetal weken was er een “oplossing” met de verzekeraars. De verzekeraars gaan een voorschot geven van ongeveer 65% van de omzet die een tandarts normaal heeft. Maar….. deze wordt verminderd met de echte omzet van de tandarts in de crisismaanden (logisch) en met de inhaalomzet van de tandarts die hij later heeft. Nu wordt het lastig…. want wanneer en wat is inhaalomzet. Dat is tot de dag van vandaag nog onduidelijk.

Tevens was het de bedoeling dat ingeval de tandartsen gebruik zouden maken van deze regeling, dat men dan niet de NOW mocht aanvragen. (zie de bijlage brief bij dit artikel). Dat is enerzijds begrijpelijk (geen twee maal ontvangen) maar wat nu als deze continuïteitsbijdrage inderdaad alleen maar (of gedeeltelijk) een voorschot is…. dan is die NOW veel voordeliger.

Dus wij weer vragen gesteld aan het instituut zorgverzekeraars. “mag de tandarts nu wel of geen NOW aanvragen…?” Daar kwam onderstaand antwoord op……

als zorgaanbieders rekening houdende met deze steun voldoen aan de NOW regeling dan mogen ze NOW aanvragen” wordt gesteld.. De voorwaarde is dat bij de NOW regeling er sprake moet zijn van een omzetdaling en tevens moet je daarbij aangeven hoe groot die omzetdaling is. (bij 100% omzetdaling krijg je 90% van je personeelskosten vergoed..bij 50% nog maar 45% etc.). Maar… dan moet toch duidelijk zijn dat het voorschot van de zorgverzekeraar later niet alsnog wordt verrekend met de “inhaal-omzet” want dan is het nu in deze maanden geen “echte” omzet. En voor welk % moet dan de NOW worden aangevraagd.. Lekker ” duidelijk” dus.

als bijlage bij deze blog heb ik de brief van Zorgverzekeraars Nederland bijgevoegd waarbij een arcering is opgenomen. Daarin staat dus dat er sprake is van een voorschot die “niet hoeft te worden terugbetaald maar wordt verrekend met de productie en de hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna”. Dus de cruciale vraag is voor de aanvraag van de NOW… hoeveel is mij omzet dan gedaal? Ondoenlijk dus.

En dan nog iets vreemds..

Een bevriende en zeer slimme financieel adviseur wees mij nog op een manco in deze continuïteitsbijdrage…. De standaard tandarts huurt vele ZZP-Tandartsen in voor het werk. Die omzet factureert de tandarts eigenaar aan de zorgverzekeraar..en hij /zij betaalt daarvan een percentage uit aan die ZZP tandarts. Nu is die ZZP tandarts niet aan het werk maar de tandarts eigenaar krijgt wel de continuïteitsbijdrage van de verzekeraar over de door hem/haar in het verleden gefactureerde omzet (dus incl de omzet van de ZZP-er)….. Zou de tandarts eigenaar dan de ZZP-er gaan uitbetalen? Dat vermoed ik niet… maar als dat wel zo is dan mag die ZZP tandarts weer geen aanspraak maken op zijn TOZO… snapt u het nog?

De oplossing

De oplossing was heel simpel geweest…. Laat de zorgverzekeraars hun continuïteitsbijdrage storten in de staatskas (dat is te berekenen en simpel te storten) en laat de tandarts ondernemer gewoon aanspraak maken op de “normale” crisis noodmaatregelen…… alles opgelost… duidelijk en helder.

En nu maar hopen dat het snel weer normaler wordt. Houd afstand van elkaar in fysiek opzicht, maar hou intens contact met elkaar op emotioneel vlak. Blijf gezond allen

Bijlage 20200405 brf zorgverzekeraars Nederland B-20-5256 arcering