Select Page

De Hoge Raad doet binnenkort uitspraak over de vraag of een gezonde maaltijd belastingvrij verstrekt mag worden.

https://www.linkedin.com/posts/fred-snelderwaard-54609210_voorschotensekrant-activity-7076156177306263552-ftKT?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Fred mei