Select Page

Rente als verdienmodel

Banken hebben het “zwaar” te verduren vindt u ook niet?  Sinds de stijging van de rente medio 2022 klotsen de winsten over de plinten. U krijgt zowaar een stuk rente op uw spaargeld maar de marge op de rente (waaronder de hypotheekrente, thans 5%) op leningen is fors. Af en toe zie je een kritisch stukje in de media maar het blijft redelijk onder de radar.

Een bank die geen rente geeft op gespaard geld maar de hoogste rente vraagt op achterstallige euro’s, is onze belastingdienst.  Ingeval u teveel belasting heeft betaald en na enig wachten uw teruggave krijgt, is dat zonder rente. Dat is op zich logisch. Maar ingeval blijkt dat u op uw aangifte belasting moet bijbetalen, dan zijn onze blauwe vrienden er als de kippen bij om rente te innen. Dat is krom toch?

Meer dan commerciële percentages

De belastingdienst is in alle gevallen een instantie die veelal hun geld ontvangt. Zelfs bij ondernemers in faillissement gaat de belastingdienst “boven” andere normale schuldeisers. Kortom een zekere schuldeiserspositie. Maar de belastingdienst berekent u 6% (!) rente als zij een aanslag opleggen en daar een nog te betalen bedrag uit voortvloeit. Deze rente wordt berekend na 6 maanden na afloop van de belastingperiode. En als u uw onderneming uitvoert in een besloten vennootschap dan is die rente zelfs 8%! Dat zijn marges waar zelfs banken likkebaardend naar kijken.

Eenrichtingsverkeer

Die percentages zijn hoog maar als er sprake zou zijn dat ook over teruggaven deze rentevergoedingen zouden plaatsvinden, dan was er nog een evenwicht. Nu lijkt het meer op een verdienmodel. Overigens is de politiek helemaal niet bezig met deze onrechtvaardigheid. Ik heb geen enkele politieke partij hier vragen over horen stellen. “Men” is wel bekend met de materie want er was vorig jaar zelfs sprake dat de rente voor ondernemers naar 10% zou gaan. Dat vond men in de 2e kamer, zo vlak na corona, te gortig. Een winstmarge van 8% vond men voldoende.

Als adviseur worden we helaas regelmatig geconfronteerd met deze belastingrente. Wij hebben immers ook geen glazen bol vooraf. Indien uw wisselend inkomen heeft (bijvoorbeeld als ondernemer) is het dus verstandig om in overleg met uw adviseur regelmatig te bezien of er misschien een aanpassing in uw belastingaanslagen nodig is.

Ik wens u een rendement volle maand toe.

https://www.linkedin.com/posts/fred-snelderwaard-54609210_voorschotensekrant-activity-7101108220080857088-hXFp?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Mr Fred Snelderwaard (fsnelderwaard@accountantskoeleman.nl)