Select Page

Afschaffing VAR, wet DBA in de ijskast, wat nu?

Dit artikel hebben we vorig jaar geplaatst op onze site, lezingen gehouden en zoveel informatie verstrekt. Ons advies is destijds altijd geweest, wacht nog maar even want deze wet KAN niet gaan werken. De handhaving van de wet werd uitgesteld en uitgesteld en waar we nu vanuit mogen gaan… de wet wordt afgeschaft zonder dat ie feitelijk ooit in werking is getreden. Ik ga nu maar niet in op de kosten die dit de samenleving, opdrachtgevers en ZZP-ers heeft gekost. Wiebes mag gewoon naar een ander ministerie. Ik hoop dat hij daar wel luistert naar de geluiden uit de markt.

En nu dan?

Inderdaad, wat gaat de vervanger van de wet DBA ons dan brengen. Gaan we terug naar de VAR.. helaas niet

We gaan straks drie soorten ZZP-ers krijgen volgens het regeerakoord (je moet er maar op komen)

1. de ZZP met een laag tarief die voor een wat langere duur een opdracht heeft

2. de ZZP-er met een hoog tarief die voor een wat kortere periode een contract heeft

3. en alles er tussen in

 

ad 1 de ZZP-er met een laag tarief

Ik zal u niet vermoeien met hoe het tarief berekend wordt maar ZZP-ers met een tarief tot 18 euro per uur en een opdracht voor 3 maanden zijn als deze plannen doorgaan geen ZZP-er meer. Ze komen automatisch in loondienst bij de opdrachtgever

ad:2 de ZZP-er met een hoog tarief

ZZP-ers met een tarief van meer dan 75 euro per uur hebben straks een opting out regeling voor de loonbelasting en sociale verzekeringen. Bij dit tarief kan dus gekozen worden voor (standaard?) geen dienstbetrekking. Althans, dat standaard heb ik even tussen haakjes gezet, ik kan me namelijk niet voorstellen dat er zomaar een vrijbrief wordt gegeven. Immers de topverdieneners in het bedrijfsleven zouden dan kunnen gaan kiezen voor het ondernemerschap. Een interessante afweging

ad 3 De “tussen” ZZP-er

Voor alles tussen de 18 euro en de 76 euro wordt het weer uitkijken. Er komt een opdrachtgeversverklaring (u kunt ook raden wie er straks aansprakelijk is dus). Dit is een webmoduele waarin de opdrachtgever een aantal “duidelijke” vragen moet beantwoorden. Uit deze antwoorden volgt dus of de ZZP-er door het rode of groene poortje gaat. Overigens zijn er al eerder plannen geweest voor een Web module als vervanging van de VAR maar die is toen mede om de automatiseringsgraad (of het gebrek eraan ) bij de belastingdienst niet doorgegaan.

Moet u zich zorgen maken?

Voorlopig nog niet, de introductie gaat nog wel enige tijd duren en ook mogen we van de regering er eerst aan wennen. Daarnaast zal men toch ook moeten gaan werken aan nieuwe definities van ondernemerschap/ werknemerschap. Dat houdt dus praktisch gezien in dat we voorlopig nog aan de Wet DBA vastzitten maar dat die niet wordt gehandhaafd. Kortom, voorlopig hoeft u zich echt geen zorgen te maken. In de discussies die ik hierover met de belastingdienst heb blijkt overduidelijk dat ze zeker niet (snel) handhaven.