Select Page
De ZZP-er? wie is dat ?

Nederland kent een groot aantal ZZP-ers. Een term die ik serieus nooit echt heb begrepen. Een Zelfsandige Zonder Personeel. In de media hoor ik in dit kader ook zo vaak de term “eenmanszaak”. Zo fout. De term eenmanszaak is al tientallen jaren in Nederland bekend en staat gewoon voor 1 ondernemer (al dan niet met personeel). Voordat de term ZZP-er zijn intrede deed had je dus ook al eenmanszaken zonder personeel. Dat maakt het wel verwarrend waar ik later  nog op terugkom

De groei van het aantal ZZP-ers heeft naar mijn mening te maken met de crisis. Veel werknemers die werden ontslagen zijn uit roeping ondernemer geworden of simelweg bij gebrek aan banen en “je moet toch wat”. Het probleem waarom in de politiek zoveel over ZZP-ers wordt gesproken is een (uiteraard) budget technisch

Beter ZZP-er dan werknemer

Laat het duidelijk zijn. De werknemer is beter beschermd en heeft rechten op ons sociaal vangnet (WW/ziektewet) maar de ZZP-er is financieel veel beter af. Als een ZZP-er hetzelfde “verdiend” als het bruto loon van een werknemer dan is de ZZP-er netto veel beter af. Waarom? De ZZP-er krijgt namelijk een aantal aftrekposten cadeau (zelfstandigenaftrek en over de eerste 14% betaalt hij/zij ook geen belasting). En daar ligt het probleem van de politiek…. het kost teveel als er teveel ZZP-ers zijn.

Uiteraard moeten schijn ZZP_ers aangepakt worden? Schijn ZZP-ers? ja dat zijn ondernemers die eigenlijk gewoon werknemer zijn maar om allerlei redenen als zelfstandige bij een werkgever gaan werken. Waarom? Voor de werkgever geen problemen met mensen in vaste dienst, voor de werknemer omdat hij er netto beter van wordt. (lees ook https://fredsnelderwaard.nl/zzp-er-in-de-zorg-hangt-het-fiscale-lot-af-van-het-bemiddelingsbureau/ )

VAR

Jarenlang hebben we gewerkt met een VAR verklaring. Een verklaring Arbeidsrelatie. Op basis van een aantal standaard vragen die de ZZP-er moet invullen gaf de belastingdienst haar visie of de ZZP-er een ondernemer was (VAR Winst uit onderneming) of in het uiterste geval een VAR loon. Ingeval van een VAR WUO was er voor de opdrachtgever geen risico dat bij een controle van de belastingdienst hij op zou draaien voor de loonbelasting als de belastingdienst meende dat er toch sprake was van een dienstbetrekking. (*)

Van VAR naar Beschikking geen Loonheffing (BGL)

De VAR moest echter verdwijnen, Teveel twijfel of de vragen juist waren ingevuld maar vooral te weinig mankracht/ geld  bij de belastingdienst voor controle. Dus wat doe je dan als overheid .. dan leg je de controle bij het bedrijfsleven. De BGL was de oplossing. Een webmodule die miljoenen heeft gekost waarbij de opdrachtgever en de ZZP-er (je verzint het niet) samen het vragenformulier gingen invullen en waarbij de opdrachtgever mede verantwoordelijk zou zijn ingeval er toch sprake was van een dienstbetrekking in plaats van een ondernemerschap (let wel, achteraf te beoordelen door de belastingdienst of de rechter…!!! lekker voor de opdrachtgever….)

Maar de overheid voelde nattigheid. Het risico dat er ZZP-ers in de problemen zouden komen (want zou u een opdracht geven) was te groot en het risico van stemmenverlies ook… De BGL is onlangs zonder ingevoerd te zijn geweest afgeschaft. Jammer van al die ICT miljoenen trouwens.

En als laatste de modelovereenkomst

Nu de BGL niet doorgaat moet er iets anders komen. Terug naar de VAR is gezichtsverlies. Dus er komen nu voorgeschreven “model overeenkomsten”. Een model die werk/opdrachtgever en werk/opdrachtnemer moeten ondertekenen. Dus toch de gezamenlijke verantwoordelijkheid? of gaat deze overeenkomst alleen voor die specifieke opdracht. Onduidelijk is nog wat er in komt te staan maar ik kan me zo voorstellen dat dit nog een tijdje duurt. Ik hou u op de hoogte

(*) tot die tijd is overigens nog de VAR verklaring van 2014 geldig. Koester u hem want het wordt in ieder geval niet simpeler……..