Select Page

De Belastingdienst heeft de voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling wegens het coronavirus behoorlijk versoepeld. Het kabinet wil de administratieve lasten voor het aanvragen van uitstel van betaling door bedrijven en haar adviseurs nu zo beperkt mogelijk houden.

Bedrijven die in betalingsproblemen komen als gevolg van het coronavirus, kunnen uitstel van betaling aanvragen. Nadat de Belastingdienst het verzoek voor uitstel van betaling heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst direct de invorderingsmaatregelen voor een periode van drie maanden. Wanneer voor het bedrijf een periode van drie maanden betalingsuitstel te kort is, dan kan het bedrijf daarna verlenging van het bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen. Bij deze verlengingsaanvraag zal wel aanvullende informatie (eventueel een verklaring van een derde deskundige) moeten worden bijgevoegd. Welke informatie en wanneer een verklaring van een derde deskundige moet worden bijgevoegd, is op dit moment nog niet bekend. Ook is nog niet bekend wie deze verklaring kan afgeven. De Belastingdienst zal dat op een later moment bekend maken via haar website.

De Belastingdienst geeft aan dat dit bijzonder uitstel van betaling geldt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Dit houdt in dat er wel eerst een aanslag moet zijn opgelegd voordat bijzonder uitstel van betaling aangevraagd kan worden.

Beste lezers, deze tekst komt van de site van mijn beroepsvereniging.

Mocht uw adviseurs derhalve nu al uitstel voor u willen aanvragen dan heeft dat dus geen enkele zin. De systemen van de belastingdienst zijn daar niet op ingericht. En daarnaast is dat ook logisch. Na de crisis zal de belastingdienst ook gewoon uw aanslagen willen innen en dan moeten die ook zijn vastgesteld.

 

Ik acht het overigens ook niet ondenkbaar dat bij het opleggen van de aanslag een boete wordt opgelegd. Ook dat zit in het systeem van de belastingdienst verwerkt. In het kader van de bijzondere omstandigheden moeten we dat maar vergeten. Die boete wordt daarna kwijtgescholden

ZORGT U ER DUS VOOR DAT UW ADVISEUR DE AANSLAG VAN U KRIJGT NA ONTVANGST. Pas dan kan er uitstel worden aangevraagd.