Select Page

2 april 2020.Hieronder tref je een overzicht aan van alle maatregelen en de daarvoor bestemde instantie.

de regelingen wijzigen snel dus kijk regelmatig voor een update

Steunmaatregel Voor wie Instantie Aanvraagformulier of link
Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) Ondernemers UWV Wordt maandag 6 april  opengesteld

 

Tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) Ondernemers/zzp’ers Gemeente gemeenten hebben noodloketten opengesteld
Noodloket (compensatieregeling van

€ 4.000)

Overzicht kwalificerende ondernemers*) RVO opengesteld / aanvragen met eHerkenning vanaf niveau 1 of DigiD

 

Bijzonder uitstel van betaling Ondernemers/zzp’ers Belastingdienst Aanvraag via deze link  of naar Belastingdienst Postbus 100, 6400 AC Heerlen
Verlaging voorlopige aanslag IB/Vpb Ondernemers/zzp’ers Belastingdienst voor IB en Vpb: IB: Mijn Belastingdienst Vpb: Mijn Belastingdienst Zakelijk (alleen met eHerkenning), geen eHerkenning gebruik dan verzoek of via software adviseur
Stopzetting/ intrekking lokale aanslagen m.n. toeristenbelasting Bedrijven in de toeristenbranche Gemeente Wordt nader uitgewerkt
Verruiming Borgstellingsregeling MKB (BMK) MKB Bank of andere financier Aanvraag bij bank/financier
Tijdelijke Borgstellingsregeling MKB-Landbouwkredieten (BL) Agrariërs Bank of andere financier Aanvraag bij bank/financier
Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering

(GO-regeling)

Middelgrote en grote bedrijven Kredietverstrekker Aanvraag bij kredietverstrekker
Tegemoetkoming microkredieten Qredits Kleine ondernemers Qredits Aanvraag bij Qredits
Melding betalingsonmacht aan verplicht gesteld bedrijfspensioenfonds van verschuldigde pensioenpremies Ondernemers met personeel dat verplicht deelneemt aan een bedrijfspensioenfonds Bedrijfspensioenfonds  of het uitvoeringsinstituut van het fonds Meldingsformulier Belastingdienst

 

*) de lijst is inmiddels uitgebreid met ondernemers in de non-food, zoals winkeliers.