Select Page

De Belastingdienst heeft de voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling wegens het coronavirus behoorlijk versoepeld. Het kabinet wil de administratieve lasten voor het aanvragen van uitstel van betaling door bedrijven en haar adviseurs nu zo beperkt mogelijk houden.

Bedrijven die in betalingsproblemen komen als gevolg van het coronavirus, kunnen uitstel van betaling aanvragen. Nadat de Belastingdienst het verzoek voor uitstel van betaling heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst direct de invorderingsmaatregelen voor een periode van drie maanden. Wanneer voor het bedrijf een periode van drie maanden betalingsuitstel te kort is, dan kan het bedrijf daarna verlenging van het bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen. Bij deze verlengingsaanvraag zal wel aanvullende informatie (eventueel een verklaring van een derde deskundige) moeten worden bijgevoegd. Welke informatie en wanneer een verklaring van een derde deskundige moet worden bijgevoegd, is op dit moment nog niet bekend. Ook is nog niet bekend wie deze verklaring kan afgeven. De Belastingdienst zal dat op een later moment bekend maken via haar website.

De Belastingdienst geeft aan dat dit bijzonder uitstel van betaling geldt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Dit houdt in dat er wel eerst een aanslag moet zijn opgelegd, voordat bijzonder uitstel van betaling aangevraagd kan worden.
Het heeft derhalve geen zin om thans voordat de betreffende aanslag is ontvangen, al uitstel van betaling te vragen.
Voor het overzicht ziet u hieronder op welke wijze u voor welke aanslag dit uitstel kan realiseren

Inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting
Indien een aanslag inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting is opgelegd kan dit uitstel worden aangevraagd via een brief aan de belastingdienst waarin u aangeeft dat u door omzetverlies vanwege het Coronavirus niet in staat bent om te betalen.

Voor de voorlopige aanslagen van het lopende boekjaar 2020 kunt u uiteraard gewoon een vermindering van de aanslag vragen

Loonbelasting/omzetbelasting
Indien een aangifte loonbelasting of omzetbelasting is ingediend, maar de op basis van die aangifte verschuldigde belasting wordt niet voldaan, legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag op. Vanaf dat moment kan pas het bijzonder uitstel van betaling door mij worden aangevraagd.

Let op. U moet dus wel gewoon de aangifte indienen!!
Zie ook https://www.telegraaf.nl/nieuws/452121043/fiscus-roept-op-wel-aangifte-te-doen

Betalingsonmacht
Als u van mening bent dat de betalingsproblemen weleens onoverkomelijk zouden kunnen zijn, moet een melding van betalingsonmacht worden gedaan. De melding van betalingsonmacht moet uiterlijk plaatsvinden twee weken na de dag waarop de desbetreffende bedragen uiterlijk hadden moeten zijn afgedragen. Voor ondernemers met een BV voorkomt u daarmee dat u mogelijk persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Over dit onderdeel is nog wat onduidelijkheid maar ter voorkoming van problemen is dit vooralsnog aan te raden.

Dit betekent dat de melding van betalingsonmacht voor de loonbelasting/omzetbelasting over het tijdvak februari (uitgaande van een maandverplichting voor de btw) in beginsel binnen twee weken na 31 maart 2020 moet worden ingediend.

Samengevat

  1. Bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting kan worden aangevraagd op het moment dat een aanslag is opgelegd.
  2. Bijzonder uitstel van betaling voor de loonbelasting/omzetbelasting kan worden aangevraagd op het moment dat een naheffingsaanslag is opgelegd.
  3. Indien (mogelijk) sprake is van betalingsonmacht, moet dit binnen 2 weken na de dag waarop de verschuldigde bedragen uiterlijk hadden moeten zijn afgedragen worden gemeld.