Select Page

Eén van de meest cruciale crisismaatregelen is de tegemoetkoming in de loonkosten of zoals genoemd in het “spraakverkeer” de Deeltijd WW. Formeel heet dit Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.  Na de afkondiging ontstond een run op het loket dat vroeger de deeltijd ww regelde. Het gevolg…. Overbelasting. Daarnaast had men snel door dat die procedure (eerst vergunning aanvragen en daarna met vergunning de aanvraag indienen bij het UWV) in deze plotseling crisis niet zou werken.

Vandaar dat er iets opgetuigd wordt met een directe toeging tot het UWV… alleen deze is nu (26 maart) nog niet geregeld. Dat is gezien de complexiteit ook niet te verwachten maar het gaat wel dringen. De verwachting is dat dit volgende week geregeld moet zijn en dan kunnen de voorschotten ook gaan lopen.

Soms kan je beter dingen delen dan zelf opschrijven. Hieronder een overzicht van vragen en antwoorden zoals die zijn gepubliceerd door het SRA (Samenwerkende Register Accountants en Accountants Administratieconsulenten). Een super mooi overzicht dat ik dan ook graag hier deel.

 Kan ik al tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) aanvragen?

Bron: SRA – Publicatiedatum: 23-03-2020

De regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die het kabinet dinsdag 17 maart heeft bekendgemaakt vervangt de regeling voor werktijdverkorting (WTV) per direct. Kunt u de NOW-regeling die de ondernemer tegemoet komt in de loonkosten, al aanvragen? Wat zijn de gevolgen voor de WW-rechten van werknemers? Dit en andere vragen worden hier behandeld.

Let op!De tegemoetkomingsregeling NOW is nog niet tot in detail uitgewerkt. Dat zal zo snel mogelijk gebeuren. We houden u hiervan op de hoogte.

Voorwaarden NOW

Wat weten we al van de regeling NOW? Heel even in het kort de voorwaarden. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, met een maximum van 90% van de loonsom:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever

Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door. De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot op  de tegemoetkoming verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.

Geldt de NOW-regeling ook bij vrijwillige sluiting?

Dat is op dit moment nog niet te zeggen.

Geldt de tegemoetkoming in de loonkosten ook voor werknemers die meer verdienen dan het maximumdagloon?

Daarover is op dit moment nog niets bekend. Tot dusverre geldt er altijd een maximering tot het maximumdagloon. Dit zijn echter bijzondere tijden. Het is afwachten wat hierover in de uiteindelijke regeling komt te staan.

Op welke wijze en bij welke instantie kan een aanvraag worden ingediend voor de tegemoetkomingsregeling NOW?

De aanvraag kan te zijner tijd digitaal worden ingediend bij het UWV. Op dit moment is nog niet bekend wanneer het aanvraagloket open gaat.

De regeling voor werktijdverkorting (WTV) is ingetrokken. Welke gevolgen heeft dit voor reeds ingediende WTV-aanvragen?

Is er al toestemming verleend voor WTV dan blijft deze gehandhaafd. Verlenging van deze  vergunning is niet mogelijk. U moet na afloop van de vergunning beroep doen op het NOW. Als er nog aanvragen lopen, dan worden deze aangemerkt als een aanvraag voor de tegemoetkomingsregeling NOW. Het UWV zal aanvullende informatie opvragen bij de indieners.

Zijn er gevolgen voor de WW-rechten van werknemers als gebruik wordt gemaakt van de regeling NOW?

Er zijn geen gevolgen voor de werknemer. Hij verbruikt in tegenstelling tot de WTV-regeling zijn WW-rechten niet.