Select Page

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is deze week gepubliceerd en vanaf volgende week kunnen de aanvragen worden ingediend bij het UWV.

Korte uitleg

Simpel gezegd komt het erop neer dat een werkgever die kan aantonen dat hij een omzetdaling heeft van 20% of meer een tegemoetkoming in de personeelskosten kan vragen. Deze kosten vormen de totale personeelskosten dus inclusief de werkgeverslasten en  de maandelijkse opbouw van het vakantiegeld. Een omzetdaling van 100% leidt tot een vergoeding van 90% van de kosten. Een omzetdaling van 50% tot een vergoeding van 45% enz. De omzetdaling wordt gemeten door een tijdvak van 3 maanden in de crisis af te zetten tegen de omzet in 2019 gedeeld door 4. Naderhand moet de omzetdaling (al dan niet) via een accountantsverklaring worden aangetoond. Ik zal in een komende blog de regeling uitgebreid beschrijven.

In mijn klantenkring zitten veel zorgaanbieders (artsen, tandartsen etc.) en in de regeling staat dat de NOW eigenlijk niet voor zorgaanbieders is. Dat vind ik zeer verbazingwekkend. Immers die zorgaanbieder is een ondernemer, heeft personeel dat sociaal verzekerd is en voldoet zeker aan de eisen van de omzetdaling. Naar onze mening is er dan ook geen enkele reden waarom die NOW hier niet van toepassing zou zijn. De wetgever verwijst naar de gemeenten of zorgverzekeraars dat die maar met een regeling moeten komen. Maar beste zorgaanbieder, als de zorgverzekeraar met een gelijkwaardige regeling komst is dat prima maar tot die tijd zou ik u adviseren gewoon die NOW in te dienen. Ik hou u op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent…. reacties stuur ze via onderstaande link.