Select Page

De TOZO (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers) houdt in dat een ondernemer niet met zijn/haar inkomen onder het bijstandsniveau kan geraken. De uitkering bedraagt een aanvulling van maximaal ongeveer €1.000 voor alleenstaanden en €1.500 voor “gezinnen” . Bij de bijstandsuitkering voor “niet alleenstaanden” wordt het inkomen van het gezin wel meegerekend voor de grens

Tijdens de Tozo 1.0 en Tozo 2.0 (periode tot 1 oktober 2020) konden ondernemers de Tozo-uitkering aanvragen met terugwerkende kracht over de volledige looptijd van de regeling. In de Tozo 3.0 (periode van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021) is de periode waarover met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd beperkt. Sinds december 2020 kan in de Tozo 3.0-regeling een uitkering voor levensonderhoud worden aangevraagd met terugwerkende kracht binnen de aanvraagmaand. Het kabinet beseft zich dat ondernemers in deze tijd echter vaak te maken hebben met schommelende inkomsten en soms niet op tijd in staat zijn om te bepalen of zij de Tozo-uitkering nodig hebben in een bepaalde maand. Daarom geldt vanaf 1 februari 2021 dat de Tozo 3.0-uitkering kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand. Op 1 februari 2021 kan een ondernemer de Tozo-uitkering dus aanvragen vanaf 1 januari 2021. Ook in de Tozo 4.0-periode (1 april tot 1 juli 2021) wordt deze mogelijkheid van terugwerkende kracht opgenomen ten aanzien van Tozo 4.0-uitkeringen.

Let op: bij de controle op de TOZO uitkering is van belang het echte inkomen van de periode. Hiertoe is niet de factuurdatum van belang maar de omzet en kosten die specifiek aan de betreffende maand van de TOZO kunnen worden toegerekend