Select Page

Aftrek studiekosten

Ingeval u een studie volgt voor een toekomstig beroep of bijverdienste is het toegestaan dat u deze studiekosten in mindering breng op uw belastbaar inkomen. Het gaat hier om studiekosten als college/opleidingskosten, studiemateriaal etc.  Hiervoor geldt een drempel van €250 (nooit aftrekbaar) en een maximum aftrek van €15.000 per jaar. Er mag geen recht bestaan op studiefinanciering en de kosten moeten door de belastingplichtige zelf zijn voldaan. Dit staat los van het gegeven dat een werkgever uiteraard de kosten voor een studie van de werknemer mag vergoeding. Binnen de werkkostenregeling heet dat een gerichte vrijstelling.

afschaffing aftrek studiekosten/ invoering van de STAP (Stimulering ArbeidsPositie)

Sinds 2018 wordt gesproken over de afschaffing van de aftrek studiekosten.  Binnen de belastingaangifte is al langer sprake van een beperking van de aftrekposten om de aangifte zo eenvoudig mogelijk te maken. In plaats van de aftrek komt een subsidieregeling, de STAP

Deze regeling houdt in dat iedereen een persoonlijk opleidingsbudget kan aanvrage. Maar let op, het budget is maximaal €1.000 (plafond) EN uiteraard moet de regeling budgetneutraal werken. Dat houdt in dat als de STAP regeling het uitgaven niveau behaalt dat met de aftrek studiekosten was gemoeid, dan vist de aanvrager achter het net (!). Het is dus zaak de STAP snel aan te vragen. Daarnaast is het ook niet mogelijk om een subsidie aan te vragen voor meerdere jaren. Tevens moet de opleider ook meehelpen, voor kosten die namelijk niet rechtstreeks aan het opleidingsinstituut in rekening gebracht kunnen worden (boeken, aanvullend studiemateriaal etc) kan geen subsidie worden verkregen. De opleider moet dus een totaal pakket maken op de STAP zo optimaal mogelijk te benutten.

Daarnaast “verwacht” de Staatsecretaris nog gen problemen met de invoering. Het scholingsregister moet op 1 oktober 2021 beschikbaar zijn en de uitvoering moet kunnen starten vanaf 1 maart 2022. Maar u weet het ..de belastingdienst en verwachtingen is geen goede combi.

Nadelen

Ik vind persoonlijk dat er veel nadelen zijn. Immers als ik mede afhankelijk ben van fiscale ondersteuning voor mijn studie is het nogal risicovol een meerjarige studie te gaan doen. Immers mogelijk vis ik in jaar 2 achter het net omdat er geen subsidie meer over is. Daarnaast is voor duurdere studies de regeling simpelweg onvoordeliger.  Dit even los van de uitvoeringsperikelen die gaan ontstaan want daarin voorspel ik u dat dit een probleem gaat worden

 

Studie via de werkgever of ex werkgever

Binnen de werkkostenregeling kan een studie door de werkgever aan haar werknemer (en zelfs ex werknemer) belastingvrij worden vergoed. Mocht u een studie willen volgen waarbij de werkgever niet “staat te springen om die te vergoeden” dan is een cafetaria oplossing voorhanden. Tegen uit uitruilen van bruto loon mag de werkgever het belastingvrij vergoeden (dus €100 minder bruto loon is een belastingvrije vergoeding van €100). Daar ligt dus een interessantere oplossing dan de STAP want die is in dit geval niet achter vooruit. Kortom, hier ligt een taak voor werkgevers.. en mogelijk speculeert de overheid hier ook wel op.