Select Page

Op 1 oktober heeft de staatssecretaris een brief aan de kamer gestuurd over de Wet Excessief lenen. Deze brief bestaat eigenlijk uit 1 belangrijke, bijzonder “goed” leesbare zin

Het wetsvoorstel heeft betrekking op het vermogen in box 2. Dit betekent dat het wetsvoorstel in de ogen van het kabinet gezien moet worden binnen de context van de bredere discussie over de fiscale behandeling van vermogen die in de formatie kan worden gevoerd. Om deze discussie goed te kunnen voeren, moet het vermogen dat in box 2 wordt belast in onderlinge samenhang worden bekeken met het vermogen dat in box 1 of box 3 wordt belast. Zo is er mogelijk een samenhang met wijzigingen in box 3 waarover ik uw Kamer een contourennota heb toegezegd. Het is wenselijk om het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap te betrekken bij deze bredere discussie (mogelijk in de formatie)”.

De grote vraag is uiteraard, wat staat hier nu precies en vooral waarom wordt deze brief gestuurd. Feit is in ieder geval dat de plenaire behandeling in de kamer is uitgesteld.

Kunnen hier nu uit geconcludeerd worden dat de regeling wordt uitgesteld? of zelfs afgesteld?  De discussie over Box 3 wordt al gevoerd en daar zal vermoedelijk een aanpassing op komen. Maar er staat “mogelijk in samenhang met wijzigingen in box 3”. Dus ook al wordt box 3 gewijzigd dan is het niet gezegd dat deze wet daarin dus meegaat. Of durft men het toch niet aan en legt het probleem bij het volgende kabinet of zelfs naar een nieuw belastingstelsel (en dat duurt nog even).

Conclusie, de brief zegt niets concreets maar de kans dat het wetsvoorstel in 2023 niet in zal gaan is wel toegenomen